ZASTROPOVALI JSME CENY BUBLIN NA 499 KORUN ČESKÝCH.